Nyhet | Åskperioden är här – så skyddar du ditt hem - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Åskperioden är här – så skyddar du ditt hem

Juli och augusti är de månader då det åskar som mest. Blixtnedslag i elnätet kan slå ut elapparater på flera kilometers avstånd och orsaka strömavbrott med allvarliga konsekvenser. Så hur kan vi skydda oss själva och våra hem?

Publicerat 14 augusti 2017
Publicerat av E.ON Elnät

När värmen kommer följer åskan hack i häl. Därför är sommarmånaderna också den tid på året då det mullrar som mest. Hur vackert det än må vara när blixtar lyser upp himlen i elektriska färger, kan ovädret medföra en del problem. Till exempel finns det risk att våra datorer, tv-apparater och andra elprylar slås ut till följd av åskan.

Hur stor risken är beror på många olika faktorer, till exempel på hur det ser ut runt omkring där du bor och hur åskutsatt platsen är. Bor du på landsbygden med luftledningsnät är risken något större än om du bor i en tätort där kabelnätet är nedgrävt.

Blixtar och åska innebär risk för brand och skador på byggnader och utrustning. Ett direkt blixtnedslag i skorstenen eller antennen på taket är ett tänkbart scenario, men mer vanligt är att blixten tar sig in i våra hem via nedslag i el- och telenät, då en strömspik, det vill säga en plötslig överspänning, kan bildas. Strömspiken kan vandra flera kilometer i ledningen.

Därför är utrustning kopplad till el- och telenät mest utsatt vid ett åskoväder. Elapparaterna har inte sådan isolationsnivå att de tål överspänningen som kan uppstå vid blixtnedslag, därför går de sönder, men även den fasta elinstallationen i hemmet kan skadas.

Så här skyddar du dig själv och ditt hem vid åska

  • Sök dig inomhus och håll dig borta från elektriska ledningar och metallstängsel som kan leda blixtströmmen långa sträckor.
  • Undvik att tala i fasta telefoner under åskoväder. Mobiltelefon går bra så länge den inte laddas.
  • Dra ut alla stickkontakter till elapparater, antennkabeln till tv:n och sladden till telefonen.
  • Om du ska resa bort är det bra att dra ut alla sladdar i förebyggande syfte.
  • Om huset ligger i ett utsatt läge kan du anlita en elinstallatör för att installera ett överspänningsskydd.

Och så här förbereder du dig för ett strömavbrott

Åskoväder kan leda till strömavbrott, men enligt en undersökning från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 2015, har nästan halva befolkningen inte gjort några förberedelser alls för att klara sig utan värme, el- och vattenförsörjning under en längre tid. Här är några saker att tänka på:

  • Se till att ha ficklampor eller andra ljuskällor som inte är beroende av ström hemma.
  • Ha ett reservförråd av mat med lång hållbarhet som du kan förvara i rumstemperatur.
  • Även vattenförsörjningen kan påverkas vid ett större elavbrott. Om du råkar du ut för det, fyll olika större kärl med dricksvatten och förvara dem så mörkt och kallt du kan, och var sparsam med vattnet.