Avgifterna för anslutning till elnätet kommer att justeras från 15 april 2019 med anledning av att Energimarknadsinspektionen, Ei, har uppdaterat sin beräkningsmodell.

Anpassningen till Ei:s schablon innebär en höjning av anslutningsavgiften.

Här kan du läsa mer om vad förändringen innebär: