1. Nyheter
  2. Avgifter för nyanslutning till elnätet justeras

Avgifterna för anslutning till elnätet kommer att justeras från 15 april 2019 med anledning av att Energimarknadsinspektionen, Ei, har uppdaterat sin beräkningsmodell.

Anpassningen till Ei:s schablon innebär en höjning av anslutningsavgiften.

Här kan du läsa mer om vad förändringen innebär: