Nyhet | Avgifter för nyanslutning till elnätet justeras - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Avgifter för nyanslutning till elnätet justeras

Avgifterna för anslutning till elnätet kommer att justeras från 15 april 2019 med anledning av att Energimarknadsinspektionen, Ei, har uppdaterat sin beräkningsmodell.

Publicerat 9 april 2019
Publicerat av E.ON Energidistribution (nät)

Anpassningen till Ei:s schablon innebär en höjning av anslutningsavgiften.

Här kan du läsa mer om vad förändringen innebär: