Nyheter | Batteriet som kan lagra solenergi - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Batteriet som kan lagra solenergi

Med ett solcellsbatteri kan du lagra solenergi på dagen när solen lyser som starkast för att sedan använda under dygnets mörkare timmar. Med batteriet blir det möjligt att använda sig av förnybar och hållbar energi dygnet runt.

Publicerat 29 maj 2017
Publicerat av E.ON Försäljning

Att solen kan generera elektricitet upptäcktes redan 1839, men det var inte förrän långt senare man kom på hur solenergin kan lagras i ett batteri.

– Det är batteriteknologin som har gått framåt oerhört mycket på sistone. Priserna har kommit ner till en nivå där den här typen av batterier inte bara är för entusiasterna. Nu blir det mer tillgängligt för gemene man, säger Magnus Fast, produktutvecklare på E.ON.

Att installera solceller hjälper inte bara till att styra energikostnaderna till din verksamhets fördel, det är också varumärkesstärkande och hjälper företaget att göra en viktig insats för miljön.

Använd solenergin vid strömavbrott

Med ett solcellsbatteri ökar miljöinsatsen eftersom du får möjlighet att använda dig av solenergi dygnet runt. På sätt blir du mer självförsörjande och kan använda mer av din egenproducerade hållbara el. Det är en tanke som lockar många.

Genom det blir du också mindre beroende av elnätet och elprisvariationer. Andra aspekter med att installera ett batteri är att du kan ha det som en reservkraftsfunktion.

– Om du installerar en strömbrytare kan du köra dina solceller och ditt batteri i ett off Grid-läge om det till exempel är strömavbrott.

Rent tekniskt fungerar solcellsbatteriet som ett vanligt uppladdningsbart litiumbatteri. Solcellerna genererar likström som genom en växelriktare görs om till växelström. Den skickas sedan in i byggnaden eller ut på elnätet. Det finns två typer av batterier, där de som kopplas till likström är lite mer effektiva.

Batterier för industrier

Magnus Fast tror att det kommer bli mer och mer fördelaktigt på sikt att lagra sin el i takt med att elpriset stiger.

– Med tiden kommer den ekonomiska kalkylen att förbättras. Prognosen för elpriser är uppåt och prognosen för den ersättning du får för att sälja din el är motsatt. Då blir ett batteri ännu mer intressant.

Utvecklingen går stadigt framåt. Tyska Sonnen, en av de tillverkare vi samarbetar med, arbetar bland annat med att ta fram ett batteri som klarar av betydligt större kapacitet än de som finns på marknaden idag och därför lämpar sig bra för större företagsbyggnader och industrier. Batteriet är nytt på den svenska marknaden men en etablerad produkt på exempelvis den tyska.

– Vi ligger efter vissa länder, som Tyskland och Danmark, men ser att efterfrågan kommer att öka med tiden. Det som är tacksamt är att många länder har gått före, så det finns färdiga välutvecklade och beprövade produkter som vi kan använda oss av. Det är bara att välja och vraka, säger Magnus Fast.