Beredskap för coronavirus/covid-19

Vi på E.ON sätter alltid säkerheten först – för våra medarbetare och för våra kunder. Därför bevakar vi utvecklingen av coronaviruset mycket noggrant och följer myndigheternas rekommendationer. Vi står rustade att leverera energi till dig som kund, precis som vanligt.

Situationen med spridningen av coronaviruset har en omfattande påverkan på samhället och skapar oro hos många. En sak du inte behöver oroa dig över är din energiförsörjning. Energi är en samhällskritisk verksamhet och vi på E.ON är väl förberedda på krissituationer och har beredskapen som krävs för att hantera dem.

Hantering av mätarbyte i din bostad

Vi kommer att byta alla elmätare under de närmaste åren. Vi byter även löpande ut mätarna för fjärrvärme. Om din mätare inte är åtkomlig för oss kommer vi att behöva komma in i din bostad. I det fallet arbetar våra tekniker enligt följande riktlinjer:

  • Stannar hemma vid minsta symtom på sjukdom
  • Skyddar oss själva och andra genom att vara extra noga med vår hygien
  • Under arbetsdagen är vi särskilt uppmärksamma på det egna hälsotillståndet och vid sjukdomssymtom avbryts arbetet
  • Vid mätarbytet ska ett säkerhetsavstånd på minst tre meter alltid hållas till teknikern
  • Vi använder extra skyddsutrustning om du som kund ber om det
  • Om du som kund har sjukdomssymtom och mätarbytet inte kan utföras utan risk, eller om du känner oro bokar vi en ny tid

Vår kundservice är redo att hjälpa dig, tveka inte att höra av dig om du har frågor. Du når oss dygnet runt via eon.se/kundservice där du på dagtid kan chatta eller ringa till oss. Vår kundservice har just nu längre väntetider än normalt. För snabbare hantering rekommenderar vi dig att använda våra självbetjäningstjänster.

Är du företagare når du oss via eon.se/foeretag/kundservice eller mejlar foretag@eon.se.

Vi tar tillsvidare inte emot kundbesök på våra kontor utan hänvisar till kundservice digitalt för att minimera risken för smittspridning. 

Tack för din omtanke!