Beslut om OKGs framtid fattas på bolagsstämma - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Beslut om OKGs framtid fattas på bolagsstämma

OKGs styrelse har idag beslutat att frågan om huruvida Oskarshamn 2 (O2) ska tas ur drift tidigare än planerat, ska tas upp på en bolagsstämma. O2 är en av tre reaktorer vid Oskarshamns kärnkraftverk.

Uppdaterat 12 januari 2016
Publicerat av E.ON Kärnkraft

Innan sommaren kommunicerade E.ON ett inriktningsbeslut om att O2 ska tas ur drift tidigare än planerat. E.ON bedömer fortsatt att det saknas ekonomiska förutsättningar för investeringar för drift av O2 efter 2020 och konstaterar att det därmed också saknas förutsättningar för de åtgärder som skulle krävas för en fortsatt drift fram till och med 2020.

– Vi har återkommande kommenterat att de historiskt och varaktigt låga elpriserna i kombination med effektskatten på kärnkraft som nu också höjts samt tillkommande krav på omfattande investeringar medför lönsamhetsmässiga problem för framförallt mindre reaktorer som O2, säger Ingemar Engkvist, E.ON Kärnkraft.

Reaktorn togs i drift 1974 och byggdes ursprungligen för en livslängd på cirka 40 år och har levererat 154 TWh elenergi. O2 har varit i stort behov av modernisering och byte av komponenter för att förlänga drifttiden. Samtidigt skulle det krävas stora investeringar för att O2 ska leva upp till nya krav på härdkylning som träder i kraft efter 2020.

– Med de rådande ekonomiska och politiska förutsättningarna är trenden tydlig - vi kommer se färre men större reaktorer framöver. O3 som är en av Sveriges största reaktorer, och som producerar mer el än både O1 och O2 tillsammans, kommer därmed att ha en strategiskt viktig betydelse för stabiliteten i svensk elförsörjning under en lång tid framöver, säger Ingemar Engkvist.

Sedan tidigare har en process inletts för O1s kommande servicedrift. Ansökan om miljöprövning har skickats in. Styrelsens beslut idag om att ta upp frågan om O2 på en bolagsstämma omfattar även frågan om att ta O1 ur drift före den planerade livslängden på 50 år. Tidpunkten för övergång till servicedrift av O1 är i nuläget osäkert men uppskattas ske någon gång i perioden 2017 – 2019. Exakt tidpunkt kommer att bero på hur miljöprövningsprocessen går.