Bombsäker vindkraft efter städning med robotar - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Bombsäker vindkraft efter städning med robotar

Churchills bomber och Hitlers minor vilade tillsammans med hundratals andra farliga föremål på Östersjöns havsbotten. Tillsammans med robotar städade vi havsbotten och hittade ett och annat outlöst explosivt föremål. Visionen med städningen är att bygga Östersjöns största vindkraftpark på området år 2019.

Uppdaterat 20 december 2016

Hundratals misstänkt farliga föremål hittades när våra robotar städade på havets botten. Nu ska Östersjöns största vindkraftpark byggas i området. Runt 400 000 hushåll i Tyskland kommer att få el från anläggningen när den står klar. Det är 60 vindkraftverk som kommer byggas och tillsammans kommer de att utgöra stommen för vindkraftparken Arkona, som är placerad mellan Bornholm i Danmark och tyska Rügen.

Men först måste allt som är potentiellt farligt städas bort från havsbotten, och på ett 39 kvadratkilometer stort område hittades över 400 misstänkta föremål. 43 outlösta bomber, minor eller annan ammunition hittades som tyska myndigheter har tagit hand om, för att förstöra på ett säkert vis.

Vi vet inte exakt vad det rör sig om för slags minor, bomber eller andra explosiva föremål. De kan ha hamnat där under hela perioden från första världskriget, andra världskriget och kalla kriget. Så bomberna och minorna kan både vara Hitlers, Churchills, Sovjets, Östtysklands eller Polens.

Vindkraftparken byggs tillsammans med norska Statoil och verken ska byggas på pelare där havsdjupet är på kring 23-37 meter. Om tre år ska allt stå klart och det är bombsäkert att robotarna har hittat allt som hade kunnat skada vindkraftverken.