Byte av fjärrvärmeledning för ökad leveranssäkerhet - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Byte av fjärrvärmeledning för ökad leveranssäkerhet

I Örebro kommer gammal fjärrvärmeledning ersättas med ny. Arbete påbörjas under andra halvan i mars 2015.

Uppdaterat 21 januari 2016
Publicerat av E.ON Värme

Omläggning av fjärrvärme längs Boställsvägen

På 1950-talet började Örebro kommun att bygga Örebros fjärrvärmenät. Sedan dess har mycket hänt och idag är ca 98% av centrala Örebro anslutet till fjärrvärmenätet. En del ledningar är nu dags att byta ut, för att E.ON även fortsättningsvis ska kunna erbjuda fjärrvärme - miljövänlig och effektiv uppvärmning med hög leveranssäkerhet - till alla kunder.

Under andra halvan av mars 2015 kommer E.ON att påbörja ett av de största projekten 2015, då Aspholmens stamledning, som huvudsakligen går längs Boställsvägen, ska ersättas med en ny ledning. Ledningen, som är ca 600 meter lång, förser södra och sydöstra Örebro med fjärrvärme och varmvatten. Arbetet kommer att utföras i etapper, från mars – oktober 2015.

E.ON har fört dialog med berörda fastighetsägarna på Aspholmen, för att genomföra projektet på bästa sätt. Visst kommer det att märkas och påverka trafiken på Aspholmen, men området är öppet under hela projekttiden. E.ON kommer att skylta för att underlätta att välja rätt väg till er som bedriver näringsverksamhet i området.