Doktor analyserar samverkan i energisystemet på Åstön - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Doktor analyserar samverkan i energisystemet på Åstön

Det lokala energisystemet på Åstön ligger i teknikens framkant. Projektet kommer att ge viktiga lärdomar i energiomställningen och möjligheterna för enskilda att göra skillnad i sin miljöpåverkan. Grunden för de lärdomarna kommer från mätvärdena som ska samlas in. Ansvarig för dem är Ingmar Leisse som doktorerat på mikronät.

Uppdaterat 23 maj 2016
Publicerat av E.ON Elnät

– Vi vill lära oss hur tekniken samverkar, hur kundernas beteende påverkas, eller inte påverkas, i ett lokalt energisystem. Tillsammans blir det viktig kunskap för att kunna dimensionera och driva ett mikronät, säger Ingmar Leisse.

Ta bara en sådan sak som att hålla spänning och frekvens.

– I vårt system kommer det att vara omriktaren, som förvandlar likström till växelström, som håller spänning och frekvens. Normalt sett är det roterande maskiner men med ett batterilager som tillhandahåller likström blir det effektivare om omriktaren får den uppgiften.

Samtidigt är det ett helt nytt sätt att tänka.

– Den stora utmaningen är att se samspelet mellan komponenterna och dra rätt slutsatser, berättar Ingmar vidare.

Detta är framtiden

Att samhällen kommer att gå samman i lokala energisystem i framtiden är Ingmar helt övertygad om. Det blir både enklare, bättre och mer kostnadseffektivt än om varje hushåll ska bli självförsörjande.

– Det är aldrig så att alla hushåll samtidigt använder maxeffekt. Inom branschen pratar vi om sammanlagringseffekter. Enkelt uttryckt betyder det att om hus nummer ett har en maxeffekt på 10 kW och hus nummer två har lika stor maxeffekt, behövs i realiteten inte mer än 19kW. Om ännu fler hushåll går samman blir maxbehovet i produktionen mindre än de enskilda hushållens maxbehov i användning.

Doktor i samverkan

Ingmar är sällsynt lämpad för sina arbetsuppgifter. Han är född och uppvuxen i Tyskland och började sin bana med studier på tekniska högskolan i Kiel. 2007 flyttade han till Sverige, först för att arbeta hos en solcellstillverkare, sedan för att doktorera på Lunds Tekniska högskola. Hans ämne i doktorsavhandlingen var precis det som är hans arbetsuppgifter på Åstön: hur komponenterna samverkar i ett mikronät.

Han ser fram emot att hans forskning förhoppningsvis snart blir verklighet.

– Vi har naturligtvis tittat på andra lokala energisystem runt om i världen. Skillnaden är att det oftast är en dieselgenerator som är grunden i systemen. Vi har inte hittat något system som ser ut som vårt. Samtidigt är jag helt övertygad om att det är detta som hör framtiden till. Kunderna är intresserade av ”närodlat”, även när det gäller energi.

Inga risker

Finns det anledning att vara nervös för att det inte ska fungera, att det blir ständiga avbrott på Åstön när projektet är igång?

– Nej, verkligen inte, slår Ingmar fast. Vi kan ju koppla om till det nationella nätet på bara några millisekunder om det skulle bli något bekymmer med det lokala energisystemet. Samtidigt är jag helt lugn med att tekniken kommer att fungera precis som det är tänkt.

– Detta blir bara spännande, både för våra kunder som väljer att engagera sig och för oss som kommer att lära oss massor. För de kunder som väljer att inte engagera sig, blir det precis som vanligt.