Drönare i elnätbranschen – teknik på frammarsch

De senaste åren har drönare blivit ett allt vanligare inslag i arbetet med att underhålla elnäten. Fördelarna är många, särskilt jämfört med helikopter som drönare i många fall kan ersätta.

Användandet av drönare i elnätsbranschen har visat sig både kostnadseffektivt och säkerhetshöjande. Dessutom är drönarna betydligt bättre för miljön än exempelvis helikopter. Som säkerhetshöjande arbetsmetod har drönare bland annat minskat behovet av uppklättring i exempelvis stolpar och vindkraftverk för inspektion och kontroller.

Drönare används även med framgång vid besiktning och felsökning efter stormar och driftstörningar. De har underlättat snabba kontroller och arbete i otillgänglig terräng avsevärt. Ett exempel är ett projekt som avstannade på grund av att isen på en älv var för dålig att gå på. Efter trettio minuters insats med en drönare kunde projektet gå vidare istället för att invänta varmare väder och öppet vatten.

Vi använder drönare inom hela E.ONs elnätsområde i Sverige, det vill säga där vi har kraftledningar för både regionnät och lokalnät. Förmodligen har vi bara sett början av vad drönare kan hjälpa oss med i arbetet med att säkra elleveransen – vi ser fram emot att upptäcka fler fördelar med denna teknik.