Nyhet | E.ON branschbäst på hållbarhet och 6:a i Sverige - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

E.ON branschbäst på hållbarhet och 6:a i Sverige

Branschbäst och nummer 6 i Sverige! Vi är stolta och glada över att ha blivit utnämnda till Sveriges mest hållbara energibolag av landets ledande beslutsfattare. Det bevisar att vårt hårda arbete för hållbarhet gör skillnad och märks.

Publicerat 29 september 2017

– Det är ett extremt glädjande resultat. Att insatta beslutsfattare ger oss ett erkännande på detta sätt visar att vi valt rätt inriktning och dessutom lyckats förmedla den till våra kunder och samarbetspartners, säger Karin Rosell marknadschef på E.ON Sverige.

Men vi nöjer oss inte med det – tvärtom. Vi gör vår största satsning någonsin för att ställa om till 100 % förnybar och återvunnen energi. Allt för att nå vårt mål: ett samhälle som drivs av naturens kraft, inte på dess bekostnad.

Utgångspunkten för undersökningen är FN Global Compacts 10 principer om miljöansvar och socialt ansvarstagande och FN:s globala hållbarhetsmål. Detta kompletteras med en definition som fokuserar på beslutfattarnas egen uppfattning av hållbarhet – deras förväntningar och krav på sina leverantörer.

– E.ONs målsättning är att enbart producera och leverera 100% återvunnen och förnybar energi år 2025. Den här utnämningen ger oss ytterligare incitament att driva arbetet vidare, säger Karin Rosell.

Sustainable Brand Index B2B är en oberoende studie där SB Insight har valt ut vilka företag som ska medverka i studien. Företagen har valts baserat på omsättning, marknadsandel, varumärkeskännedom i målgruppen och andelen av den egna försäljningen som finns på den svenska marknaden. Totalt undersöktes 74 företag i nio olika branscher.

Rött det nya gröna