Nyhet | E.ON central del i europeiskt projekt kring smarta elnät - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

E.ON central del i europeiskt projekt kring smarta elnät

I stadsdelen Hyllie i Malmö ska el och fjärrvärme samverka för att optimera miljöprestandan.

Uppdaterat 27 januari 2017
Publicerat av E.ON Energidistribution

Just nu talas det väldigt mycket om vikten av smarta elnät för att kunna driva klimatomställningen. För att förverkliga E.ONs vision om 100 procent förnybar energi, är E.ON nu tongivande partner när det europeiska projektet kring smarta elnät, InterFlex, startar med EUs största forsknings- och innovationsprogram, Horizon 2020, i ryggen.

InterFlex är en sammanslutning av en rad europeiska elnätsföretag. Inom ramen för InterFlex har sex europeiska projekt valts ut för att utveckla smarta elnät och demonstrera den absolut senaste tekniken. Tre av de sex projekten drivs av E.ON. Två av dessa drivs i Sverige.

”Smarta Nät i Hyllie” är ett av de två svenska projekten. Här är fjärrvärmen energibäraren som kan optimera elnätet genom konceptet power2heat samtidigt som det blir direkta miljövinster genom minskade effekttoppar i fjärrvärmeproduktionen.

I Simris utanför Simrishamn i sydöstra Skåne, bygger man ett självförsörjande lokalt energisystem byggt på 100 procent förnybara källor, ”LES”, med möjligheten att vara helt frikopplad från det nationella elnätet.

Det tredje E.ON-projektet, som genomförs i Tyskland, handlar om styrning av lokal elproduktion och elanvändning i syfte att optimera effektbehov, miljöpåverkan och kapaciteten i elnätet.

De övriga tre projekten ska bland annat visa hur lagring av el, elbilar och olika typer av styrning påverkar kunderna och elsystemet.

Totalt är det ett 20-tal elnätsföretag, industriföretag, forskningsinstitutioner samt EU som stödjer InterFlex. De olika forsknings- och demonstrationsprojekten kommer att pågå i tre år.