Nyhet | E.ON drivande i jämställdhetsprojekt - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

E.ON drivande i jämställdhetsprojekt

En helt jämställd energibransch. Det är målet i ett gemensamt projekt som regeringar och energiindustrin ligger bakom. Tre länders regeringar ligger bakom initiativet, Sverige, Kanada och Italien, men förhoppningen är att fler länder ska ansluta och att energisektorn ska gå i bräschen i detta viktiga ämne.

Uppdaterat 25 maj 2018

Lika lön för lika arbete, jämställt ledarskap och samma möjligheter oavsett kön. Det kan låta som självklarheter, men dessvärre ser det inte ut så i alla länder. Tvärt om är energibransch en av de mest ojämlika branscherna om man tittar runt om i världen. Men projektet, kallat Equal by 30, ska se till att senast 2030 ska branschen vara jämlik.

– Vi vill vara drivande i arbetet, säger Marc Hoffmann, chef för E.ON i Sverige. Vi har kommit längre än många andra i Sverige, men det finns fortfarande mycket mer att göra. Vi är stolta över att vara med från början i ett så här viktigt projekt. Vi hoppas kunna bli förebilder för många energiföretag globalt.

Startskottet för projektet skedde under Nordic Clean Energy Week i Köpenhamn. Bland talarna fanns en rad prominenta företrädare från olika länder, exempelvis Sveriges energiminister Ibrahim Baylan, vicepresidenten i Världsbanken och Spaniens tidigare utrikesminister Ana Isabel de Palacio, Finlands minister för miljö, energi och bostäder Kimmo Tiilikainen samt Kanadas minister för naturtillgångar Jim Carr.

– Genom att aktivt delta och vara drivande i detta projekt ger vi en viktig signal till omvärlden, men också inåt till organisationen att dessa frågor är viktiga och ska ges det utrymme de förtjänar. Vi ser att mångfald och jämställdhet också driver affären framåt, säger Marc Hoffmann.

Bakgrund och utgångspunkt för initiativet

Jämställdhet och ett brett deltagande av kvinnor i energisektorn är nödvändigt för att möjliggöra energiomställningen till ett förnybart och hållbart energisystem. Forskning visar konsekvent att mångfald och jämställda företagsledningar bidrar till ökad prestation och bättre finansiella resultat, både inom privat och offentlig sektor. Energisektorn är dock fortfarande en av de mest ojämlika branscherna internationellt sett, där kvinnor bara utgör 20 procent av arbetskraften. Kvinnors representation inom förnybar energi är bara något högre, 35 procent. Kvinnor står inför många utmaningar inom energisektorn, och det krävs åtgärder från både regeringar och industrin för att ta itu med dessa hinder för att möjliggöra för fler kvinnor att arbeta och göra karriär inom energibranschen.