Pressmeddelande | E.ON förbereder flytt av Lokala Energisystem - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

E.ON förbereder flytt av Lokala Energisystem

E.ON förbereder att flytta projektet Lokala Energisystem LES från Åstön och arbetar nu med finna en alternativ plats.

Uppdaterat 19 december 2016

- Om det blir så, vilket mycket talar för, är det på många sätt väldigt synd. Åstön hade perfekta tekniska förutsättningar och det fanns ett stort engagemang från väldigt många. Samtidigt måste vi komma igång, säger Jennie Sjöstedt, projektledare för LES.

Frågan har satts på sin spets sedan projektet kommit med som del i ett större EU-projekt kring framtidens elnät. Det innebär att tidplanen måste hållas mycket striktare. Det planerade LES på Åstön i Timrå kommun har överklagats och det ännu inte finns någon tidplan för när ärendet kommer att avgöras. Det gör att E.ON måste agera nu.

- Vi har därför sedan några veckor arbetat med en plan B. Det fattas nu bara några pusselbitar så vi hoppas kunna presentera en alternativ lokalisering inom kort. Här finns förutsättningar för att komma igång väldigt fort, säger Jennie Sjöstedt.

E.ONs Lokala Energisystem innebär att ett begränsat område kan bli helt självförsörjande på förnybar energi. Elen kommer främst från ett vind och sol. När det inte blåser och det är mörkt ute kommer batterier att förse kunderna med el och i sista hand finns det ett reservkraftverk som kommer att drivas av ett helt förnybart bränsle. För att upprätthålla god elkvalitet kommer avancerad styr- och reglerteknik att styra de olika enheterna.

E.ONs planer på ett Lokalt Energisystem har redan rönt stor uppmärksamhet, både i Sverige och internationellt.

För ytterligare information, kontakta Jennie Sjöstedt, projektledare LES, telefon 0722-24 05 75.