Nyhet | E.ON hjälper Örebro att växa - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

E.ON hjälper Örebro att växa

Sveriges större kommuner växer kraftigt men allt oftare är kapaciteten i elnäten en begränsning. Nu minimerar E.ON detta hinder i Örebro. E.ON investerar under 2018–2019 cirka 165 miljoner kronor i elnätet för att Örebro ska kunna fortsätta utvecklas och vara en attraktiv kommun att leva och verka i.

Uppdaterat 28 november 2018
Publicerat av E.ON Energidistribution (nät)

Övergången till ett förnybart samhälle innebär att el blir ännu viktigare som energikälla när fossila bränslen fasas ut, inte minst inom transportsektorn. Men ökad elkonsumtion kräver också nya och kraftiga distributionsvägar. Därför storsatsar E.ON i Örebro.

Idag genomfördes en projektstart för denna utbyggnad, där Maria Larsson landshövding i Örebro län tillsammans med Kenneth Nilsson kommunstyrelsens ordförande och Johan Mörnstam vd E.ON Energidistribution medverkade.

– Elnäten är en förutsättning för den fortsätta uppbyggnaden av vårt välstånd och vår välfärd. Denna investering kommer att göra skillnad för Örebro och dess invånare, säger Johan Mörnstam.

Projektet omfattar etablering av en ny transformatorstation i Skebäck samtidigt som en ringledning av regionnät runt Örebro färdigbyggs. Detta kommer att bidra till en högre leveranssäkerhet och färre strömavbrott. Projektet innebär också att man får ytterligare en inmatning till nätet i Örebro, vilket också bidrar till en tryggare elförsörjning.

– Denna kapacitetsökning kommer att tillgodose den stadsutveckling och tillväxt som planeras i närområdet och då inte minst utbyggnaden av universitetssjukhuset, avslutar Johan Mörnstam.