Under 2022 investerar E.ON drygt 116 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Sundsvalls kommun. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens.

– Vår ambition är att stödja den gröna energi­revolutionen och möjliggöra Sundsvalls tillväxt, säger Lena Berglund, regionchef norr, E.ON.

Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill bygga ut och förstärka kapaciteten så att kommunen kan fortsätta växa och planera för nya industri­etableringar. Men våra investeringar handlar också om att anpassa vår infrastruktur till kommunens behov, fortsätta vårt vädersäkringsarbete samt att tillmötesgå det växande antal anslutningar av laddstolpar och solceller vi ser i kommunen, säger Lena Berglund.

Bland de större projekten under året återfinns bland annat flera ledningsflyttar i Granloholm och Bosvedjan. I Kovland byggs en helt ny fördelningsstation och mellan Skallböle och Nederede byggs en ny reservledning.

Mellan år 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i bolagets elnät i Sverige. Sundsvall tillhör de kommuner som tilldelas de största investerings­budgeterna. Sammanlagt i Västernorrlands län investerar E.ON närmare 400 miljoner kronor under 2022.