Under 2022 investerar E.ON drygt 13 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Nordanstigs kommun. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens.

– Vår ambition är att säkerställa elleveranserna i kommunen, stödja den gröna energi­omställningen och att skapa förutsättningar tillväxt, säger Lena Berglund, regionchef nord, E.ON.

Investeringarna ska bidra till fortsatta elnäts­förstärkningar på såväl regionnäts- som lokalnätsnivå. Samtidigt ska elnätet säkras för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill säkra elleveranserna i elnätet i Nordanstig. Dels genom att fortsätta vädersäkra elledningarna men också möjliggöra omställningen, elektrifieringen av fordonsflottan och gröna industri­etableringar, säger Lena Berglund.

Mellan 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i bolagets elnät.

Kapaciteten i Sveriges elnät måste fördubblas till 2040. Som Sveriges största elnätsägare investerar E.ON mellan år 2020 och 2023 över 16 miljarder kronor för att bygga ut sina elnät, möjliggöra den gröna energiomställningen och bygga bort flaskhalsarna.