Under 2022 investerar E.ON nästan 156 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Sollefteå kommun. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens.

–Vår ambition är att stödja den gröna energirevolutionen och möjliggöra Sollefteås tillväxt, men också att öka robustheten och förmågan att stå emot yttre påverkan, säger Lena Berglund, regionchef norr, E.ON.

Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill bygga ut och förstärka kapaciteten så att kommunen kan fortsätta växa och planera för de stora inkommande industrietableringar. Men investeringarna handlar också om att fortsätta vårt vädersäkringsarbete och att tillmötesgå anslutningar av laddstolpar och solceller.

– E.ONs investeringarna i elnäten blir viktiga pusselbitar för Sollefteås elektrifiering och gröna omställning och ligger även helt rätt i och med de stora industri- och försvarsetableringarna som vi välkomnar här i kommunen, säger Johan Andersson (C), kommunalråd i Sollefteå kommun.

Mellan år 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i bolagets elnät i Sverige. Sollefteå tillhör de kommunen som tilldelas de största investerings­budgeterna. Sammanlagt investerar E.ON närmare 400 miljoner kronor i Västernorrlands län under 2022.