Under 2022 investerar E.ON 24 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Danderyds kommun. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens.

— Vår ambition är att stödja den gröna energiomställningen och att skapa förutsättningar för Danderyds tillväxt, men också att öka robustheten och förmågan att stå emot yttre påverkan, säger Lena Berglund, regionchef Norr, E.ON.

Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

— Vi vill säkra överföringskapaciteten, så att kommunen kan elektrifiera fordonsflottan, bygga fler bostäder och planera för ytterligare industrietableringar. Investeringarna i elnäten blir viktiga pusselbitar för Danderyds elektrifiering och gröna omställning, säger Lena Berglund.

Totalt i E.ONs elnät i nordvästra och nordöstra kommundelarna av Stockholms län investeras i år över 100 miljoner i elnätet.

Mellan år 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i hela bolagets elnät.

Den gröna omställningen innebär att efterfrågan på grön el ökar explosionsartat under de närmaste åren, då hushåll, industrier och städer lämnar fossila bränslen. Det ställer stora krav på elnätet.