Under 2022 investerar E.ON nästan 58 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Halmstad kommun. Sammantaget investerar E.ON över 75 miljoner kronor i Halland. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens. 

– Vår ambition är att stödja grön energi­omställning och att skapa förutsättningar för städernas tillväxt, säger Peter Hjalmar, E.ONs regionchef syd.

Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill säkra överförings­kapaciteten, så att städerna kan elektrifiera fordons­flottan, bygga fler bostäder och planera för ytterligare industri­etableringar. Investeringarna i elnäten blir viktiga pusselbitar för elektrifiering och grön omställning, säger Peter Hjalmar.

Mellan 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i bolagets elnät.

De största elnätinvesteringarna i Hallands län 2022

  • Halmstad  57 46 788 kronor
  • Falkenberg  11 725 432 kronor
  • Hylte  7 170 353 kronor

Den gröna omställningen innebär att efterfrågan på grön el ökar explosionsartat under de närmaste åren, då hushåll, industrier och städer lämnar fossila bränslen. Det ställer stora krav på elnätet.