Under 2022 investerar E.ON drygt sex miljoner kronor i det lokala elnätet i Enköpings kommun. 

– Vår ambition är att fortsätta stärka elnätet i kommunen men också stödja den gröna energi­omställningen och att skapa förutsättningar för Enköpings tillväxt, säger Lena Berglund, regionchef nord, E.ON.

Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill säkra elleveranserna men också överförings­kapaciteten så att kommunen kan elektrifiera fordonsflottan, bygga fler bostäder och planera för ytterligare industri­etableringar, säger Lena Berglund.

Totalt i E.ONs elnät i Stockholm-Uppsalaregionen investeras i år över 100 miljoner i elnätet.

Mellan år 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i hela bolagets elnät.

Hållbarhets­ambitioner och rekordhöga elpriser har blåst upp intresset till att ansluta solkraft till elnätet till bristnings­gränsen. E.ON ser en rekordstor efterfrågan för att ansluta privata solcells­anläggningar. Samma sak på företags­marknaden, där enskilda förfrågningar gäller anslutningar av stora solparker som motsvarar effekten av en medelstor stad.