Under 2022 investerar E.ON nästan 78 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Borgholms kommun, samt ytterligare nästan 6 miljoner kronor i Mörbylånga kommun. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens.

– Vår ambition är att stödja grön energi­omställning och att skapa förutsättningar för tillväxt, men också att öka robustheten, säger Peter Hjalmar, E.ONs regionchef syd.

Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill säkra överförings­kapaciteten, så att staden kan elektrifiera fordonsflottan, bygga fler bostäder och planera för ytterligare industri­etableringar. Investeringarna i elnäten blir viktiga pusselbitar för kommunernas elektrifiering och gröna omställning, säger Peter Hjalmar.

Mellan 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i bolagets elnät.

Hållbarhets­ambitioner och rekordhöga elpriser har blåst upp intresset till att ansluta solkraft till elnätet till bristnings­gränsen. E.ON ser en rekordstor efterfrågan för att ansluta privata solcells­anläggningar. Samma sak på företags­marknaden, där enskilda förfrågningar gäller anslutningar av stora solparker som motsvarar effekten av en medelstor stad.