Under 2022 investerar E.ON nästan 99 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Kristianstads kommun. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens. 

– Vår ambition är att stödja grön energi­omställning och att skapa förutsättningar för kommunernas tillväxt, men också att öka elnätets robusthet, säger Peter Hjalmar, regionchef syd, E.ON.

Sammantaget investerar E.ON drygt 535 miljoner kronor i Skåne 2022. Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill säkra överförings­kapaciteten, så att staden kan elektrifiera fordons­flottan, bygga fler bostäder och planera för ytterligare industri­etableringar. Investeringarna i elnäten blir viktiga pussel­bitar för Kristianstads elektrifiering och gröna omställning, säger Peter Hjalmar.

Mellan 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i bolagets elnät.

Den gröna omställningen innebär att efterfrågan på grön el ökar explosions­artat under de närmaste åren, då hushåll, industrier och städer lämnar fossila bränslen. Det ställer stora krav på elnätet.