Under 2022 investerar E.ON 11,5 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Landskrona kommun. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens.

– Vår ambition är att stödja grön energiomställning och att skapa förutsättningar för Landskronas tillväxt, men också att öka elnätets robusthet, säger Peter Hjalmar, regionchef syd, E.ON.

Sammantaget investerar E.ON drygt 535 miljoner kronor i Skåne under 2022. Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill säkra överföringskapaciteten, så att kommunen kan elektrifiera fordonsflottan, bygga fler bostäder och planera för ytterligare industrietableringar. Investeringarna i elnäten blir viktiga pusselbitar för Landskronas elektrifiering och gröna omställning, säger Peter Hjalmar.

Mellan 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i bolagets elnät.

Den gröna omställningen innebär att efterfrågan på grön el ökar explosions­artat under de närmaste åren, då hushåll, industrier och städer lämnar fossila bränslen. Det ställer stora krav på elnätet.