Under 2022 investerar E.ON drygt 120 miljoner kronor i de regionala och lokala elnäten i Eksjös, Anebys, Nässjös och Vetlanda kommuner. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens. 

– Vår ambition är att stödja grön energi­omställning och att skapa förutsättningar för tillväxt, men också att öka elnätets robusthet, säger Peter Hjalmar, regionchef syd, E.ON.

E.ON investerar 53 miljoner kronor i Eksjö, 27 miljoner kronor i Aneby, 26,5 miljoner kronor i Nässjö och 14,4 miljoner kronor i Vetlanda. Sammantaget investerar E.ON nästan 160 miljoner kronor i Jönköpings län under 2022. Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill säkra överförings­kapaciteten, så att kommunerna kan elektrifiera fordons­flottan, bygga fler bostäder och planera för ytterligare industri­etableringar. Investeringarna i elnäten blir viktiga pusselbitar för elektrifiering och grön omställning, säger Peter Hjalmar.

Mellan 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i bolagets elnät.

E.ONs största elnätinvesteringar i Jönköpings län 2022

  • Eksjö  52 958 874
  • Aneby  27 182 910
  • Nässjö  26 555 906
  • Vetlanda  14 413 445
  • Gislaved  11 067 933
  • Värnamo  9 273 884
  • Gnosjö  7 577 128
  • Tranås  5 413 761
  • Jönköping  4 593 757

Den gröna omställningen innebär att efterfrågan på grön el ökar explosions­artat under de närmaste åren, då hushåll, industrier och städer lämnar fossila bränslen. Det ställer stora krav på elnätet.