Sammantaget investerar E.ON drygt 135 miljoner kronor i de regionala och lokala elnäten i Tomelillas, Simrishamns, Skurups och Sjöbos kommuner. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens.

– Vår ambition är att stödja grön energiomställning och att skapa förutsättningar för kommunernas tillväxt, men också att öka elnätets robusthet, säger Peter Hjalmar, regionchef syd, E.ON.

Sammantaget investerar E.ON drygt 535 miljoner kronor i Skåne 2022. Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill säkra överföringskapaciteten, så att kommunerna kan elektrifiera fordonsflottan, bygga fler bostäder och planera för ytterligare industrietableringar. Investeringarna i elnäten blir viktiga pusselbitar för orternas elektrifiering och gröna omställning, säger Peter Hjalmar.

Mellan 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i bolagets elnät.

Fakta:

  • Tomelilla 49 179 207 kronor
  • Simrishamn 43 588 253 kronor
  • Skurup 35 791 057 kronor
  • Sjöbo 7 526 000 kronor 

Hållbarhets­ambitioner och rekordhöga elpriser har blåst upp intresset till att ansluta solkraft till elnätet till bristnings­gränsen. E.ON ser en rekordstor efterfrågan för att ansluta privata solcells­anläggningar. Samma sak på företags­marknaden, där enskilda förfrågningar gäller anslutningar av stora solparker som motsvarar effekten av en medelstor stad.