Under 2022 investerar E.ON drygt 160 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Uppvidinge kommun. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens. 

– Vår ambition är att stödja grön energi­omställning och att skapa förutsättningar för tillväxt, säger Peter Hjalmar, E.ONs regionchef syd.

Sammantaget investerar E.ON nästan 335 miljoner kronor i Kronobergs län under 2022. Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill säkra överförings­kapaciteten, så att kommunerna kan elektrifiera fordons­flottan, bygga fler bostäder och planera för ytterligare industri­etableringar. Investeringarna i elnäten blir viktiga pussel­bitar för Kronobergs elektrifiering och gröna omställning, säger Peter Hjalmar.

Mellan 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i bolagets elnät.

De största elnätinvesteringarna i Kronobergs län 2022

  • Uppvidinge  161 324 237 kronor
  • Tingsryd  49 563 500 kronor
  • Lessebo  39 813 105 kronor
  • Växjö  34 261 478 kronor
  • Älmhult  23 850 685 kronor
  • Markaryd  17 162 905 kronor
  • Alvesta  8 011 530 kronor

Kapaciteten i Sveriges elnät måste fördubblas till 2040. Som Sveriges största elnätsägare investerar E.ON mellan år 2020 och 2023 över 16 miljarder kronor för att bygga ut sina elnät, möjliggöra den gröna energi­omställningen och bygga bort flask­halsarna.