Under 2022 investerar E.ON drygt 26 miljoner kronor i elnätet i Österåkers kommun. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens. 

– Vår ambition är att fortsätta stärka elnätet i kommunen men också stödja den gröna energi­omställningen och att skapa förutsättningar för Österåkers tillväxt, säger Lena Berglund, regionchef nord, E.ON.

Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill säkra elleveranserna men också överförings­kapaciteten så att kommunen kan elektrifiera fordons­flottan, bygga fler bostäder och planera för ytterligare industri­etableringar. Investeringarna i elnäten blir viktiga pusselbitar för Österåkers elektrifiering och gröna omställning, säger Lena Berglund.

Totalt i E.ONs elnät i nordvästra och nordöstra kommundelarna av Stockholms län investeras i år över 100 miljoner i elnätet.

Mellan år 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i hela bolagets elnät.

Kapaciteten i Sveriges elnät måste fördubblas till 2040. Som Sveriges största elnätsägare investerar E.ON mellan år 2020 och 2023 över 16 miljarder kronor för att bygga ut sina elnät, möjliggöra den gröna energiomställningen och bygga bort flaskhalsarna.