Under 2022 investerar E.ON drygt 28 miljoner kronor i de regionala och lokala elnäten i Trelleborg och Vellinges kommuner. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens. 

– Vår ambition är att stödja grön energi­omställning och att skapa förutsättningar för kommunernas tillväxt, men också att öka elnätets robusthet, säger Peter Hjalmar, regionchef syd, E.ON.

E.ON investerar 19,8 miljoner kronor i Vellinge och 8,8 miljoner kronor i Trelleborg. Sammantaget investerar E.ON drygt 535 miljoner kronor i Skåne län 2022. Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill säkra överförings­kapaciteten, så att staden kan elektrifiera fordons­flottan, bygga fler bostäder och planera för ytterligare industri­etableringar. Investeringarna i elnäten blir viktiga pusselbitar för orternas elektrifiering och gröna omställning, säger Peter Hjalmar.

Mellan 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i bolagets elnät.

Den gröna omställningen innebär att efterfrågan på grön el ökar explosionsartat under de närmaste åren, då hushåll, industrier och städer lämnar fossila bränslen. Det ställer stora krav på elnätet.