Under 2022 investerar E.ON drygt 37 miljoner kronor i de regionala och lokala elnäten i Örnsköldsvik. 

– Vår ambition är att stödja den gröna energi­revolutionen och möjliggöra kommunernas tillväxt, säger Lena Berglund, regionchef norr, E.ON.

Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill bygga ut och förstärka kapaciteten så att de här kommunerna kan fortsätta växa och planera för fler industri­etableringar. Men våra investeringar handlar också om att slutföra vårt vädersäkrings­arbete och samtidigt tillmötesgå det växande antal anslutningar av laddstolpar och solceller vi ser i denna del av länet, säger Lena Berglund.

Sammantaget investerar E.ON närmare 400 miljoner kronor i Västernorrlands län under 2022. Mellan 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i bolagets elnät.

E.ONs största elnätsinvesteringar i Västernorrland 2022

  • Sollefteå  156 744 247 kronor
  • Sundsvall  116 642 681 kronor
  • Härnösand  44 579 100 kronor
  • Kramfors  43 289 983 kronor
  • Örnsköldsvik  37 580 550 kronor

Hållbarhets­ambitioner och rekordhöga elpriser har blåst upp intresset till att ansluta solkraft till elnätet till bristnings­gränsen. E.ON ser en rekordstor efterfrågan för att ansluta privata solcells­anläggningar. Samma sak på företags­marknaden, där enskilda förfrågningar gäller anslutningar av stora solparker som motsvarar effekten av en medelstor stad.