Under 2022 investerar E.ON drygt 5 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Tranås kommun. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens. 

– Vår ambition är att stödja grön energi­omställning och att skapa förutsättningar för tillväxt, men också att elnätets öka robusthet, säger Peter Hjalmar, regionchef syd, E.ON.

Sammantaget investerar E.ON nästan 160 miljoner kronor i Jönköpings län under 2022. Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill säkra överförings­kapaciteten, så att kommunerna kan elektrifiera fordonsflottan, bygga fler bostäder och planera för ytterligare industri­etableringar. Investeringarna i elnäten blir viktiga pusselbitar för elektrifiering och grön omställning i Tranås och i Jönköpings län, säger Peter Hjalmar.

Mellan 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i bolagets elnät.

Kapaciteten i Sveriges elnät måste fördubblas till 2040. Som Sveriges största elnätsägare investerar E.ON mellan år 2020 och 2023 över 16 miljarder kronor för att bygga ut sina elnät, möjliggöra den gröna energi­omställningen och bygga bort flask­halsarna.