Solceller, laddstolpar och nya företagsetableringar kräver investeringar i elnätet. Foto: Rebecca Gustafsson, Apelöga

Under 2023 investerar E.ON drygt 50 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Kramfors kommun. –Vår ambition är ett robust energisystem som möjliggör nya industrietableringar och regional tillväxt, säger Lena Berglund, regionchef nord, E.ON.

Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi fortsätter vår investeringsplan med att bygga ut och förstärka elnätskapaciteten för kunder och nya företagsetableringar men också slutföra vårt vädersäkringsarbete och även möjliggöra för alla som nu vill ansluta solceller och laddstolpar i sina hem, säger Lena Berglund, regionchef nord på E.ON.

– Jag välkomnar E.ONs fortsatta satsningar. De är helt nödvändiga för att tillmötesgå hushållens och företagens krav på trygga elleveranser och samtidigt tillmötesgå nya industrietableringar i kommunen, säger Malin Svanholm (S), kommunalråd i Kramfors kommun.

2022 investerade E.ON 43 miljoner kronor i Kramfors elnät. Mellan 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i bolagets elnät.