Under 2022 investerar E.ON drygt 60 miljoner kronor i de regionala och lokala elnäten för Hässleholm, Osby och Östra Göinge kommuner. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens. 

– Vår ambition är att stödja grön energi­omställning och att skapa förutsättningar för kommunernas tillväxt, men också att öka elnätets robusthet, säger Peter Hjalmar, regionchef syd, E.ON.

E.ON investerar 27,4 miljoner kronor i Osby, 18,9 miljoner kronor i Hässleholm och 14,6 miljoner kronor i Östra Göinge. Sammantaget investerar E.ON drygt 535 miljoner kronor i Skåne 2022. Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill säkra överförings­kapaciteten, så att orterna kan elektrifiera fordons­flottan, bygga fler bostäder och planera för ytterligare industri­etableringar. Investeringarna i elnäten blir viktiga pussel­bitar för Hässleholms, Osbys och Östra Göinges elektrifiering och gröna omställning, säger Peter Hjalmar.

Mellan 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i bolagets elnät.

Kapaciteten i Sveriges elnät måste fördubblas till 2040. Som Sveriges största elnätsägare investerar E.ON mellan år 2020 och 2023 över 16 miljarder kronor för att bygga ut sina elnät, möjliggöra den gröna energi­omställningen och bygga bort flask­halsarna.