Under 2022 investerar E.ON drygt 72 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Örebro kommun. Sammantaget investerar E.ON drygt 134 miljoner i Örebro län. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens.

– Vår ambition är att stödja grön energiomställning och att skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt, men också att öka elnätets robusthet, säger Björn Persson, regionchef mitt, E.ON.

Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill säkra överföringskapaciteten, så att städerna kan elektrifiera fordonsflottan, bygga fler bostäder och planera för ytterligare industrietableringar. Investeringarna i elnäten blir viktiga pusselbitar för elektrifiering och grön omställning, säger Björn Persson.

Investeringarna är exklusive den tidigare annonserade investeringen på cirka 130 miljoner kronor i en utbyggnad av transformatorstationen i Skebäck, vilken har beräknad byggstart 2023.

Mellan 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i bolagets elnät.

E.ONs största elnätsinvesteringar i Örebro län 2022

  • Örebro 72 000 000 kronor
  • Hallsberg  24 177 000 kronor
  • Kumla 24 108 000 kronor
  • Nora 7 821 000 kronor
  • Lekeberg 4 141 000 kronor
  • Askersund 1 809 000 kronor

Hållbarhets­ambitioner och rekordhöga elpriser har blåst upp intresset till att ansluta solkraft till elnätet till bristnings­gränsen. E.ON ser en rekordstor efterfrågan för att ansluta privata solcells­anläggningar. Samma sak på företags­marknaden, där enskilda förfrågningar gäller anslutningar av stora solparker som motsvarar effekten av en medelstor stad.