Under 2022 investerar E.ON drygt 80 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Norrköpings kommun. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och motståndskraft. 

– Vår ambition är att stödja grön energi­omställning och att skapa förutsättningar för Norrköpings tillväxt, men också att öka elnätets robusthet, säger Björn Persson, regionchef Mitt, E.ON.

E.ON investerar 10,6 miljoner kronor i Söderköping och 9,6 miljoner kronor i Valdemarsvik. Sammantaget investerar E.ON drygt 215 miljoner kronor i Östergötland under 2022. Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill säkra överförings­kapaciteten, så att fordons­flottan kan elektrifieras, vi kan bygga fler bostäder och planera för ytterligare industri­etableringar. Investeringarna i elnäten blir viktiga pussel­bitar för elektrifiering och grön omställning, säger Björn Persson.

Mellan 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i bolagets elnät.

De största elnätinvesteringarna i Östergötland 2022

  • Kinda  85 901 177 kronor
  • Norrköping  82 178 823 kronor
  • Åtvidaberg  17 468 656 kronor
  • Söderköping  10 605 021 kronor
  • Valdemarsvik  9 595 443 kronor
  • Ydre  6 195 166 kronor
  • Linköping  5 319 991 kronor

Den gröna omställningen innebär att efterfrågan på grön el ökar explosions­artat under de närmaste åren, då hushåll, industrier och städer lämnar fossila bränslen. Det ställer stora krav på elnätet.