Under 2022 investerar E.ON nästan 40 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Strömsunds kommun. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens. 

– Vår ambition är att säkerställa elleveranserna i kommunen, stödja den gröna energi­omställningen och att skapa förutsättningar tillväxt, säger Lena Berglund, regionchef norr, E.ON.

Investeringarna ska bidra till fortsatta elnäts­förstärkningar på såväl regionnäts- som lokalnätsnivå. Samtidigt ska elnätet säkras för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill säkra elleveranserna i E.ONs delar av det jämtländska elnätet. Dels genom att fortsätta vädersäkra vårt elnät men också möjliggöra elektrifieringen av fordons­flottan och nya industri­etableringar, säger Lena Berglund.

Förutom de 40 miljonerna i Strömsund, investerar E.ON ytterligare cirka tre miljoner kronor i Ragunda kommun.

Mellan 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i hela bolagets elnät.

Kapaciteten i Sveriges elnät måste fördubblas till 2040. Som Sveriges största elnätsägare investerar E.ON mellan år 2020 och 2023 över 16 miljarder kronor för att bygga ut sina elnät, möjliggöra den gröna energi­omställningen och bygga bort flaskhalsarna.