Nyhet | E.ON och Online Group i nytt samarbete - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

E.ON och Online Group i samarbete kring nytt datacenter

Online Group blir första partner att etablera sig på E.ONs nya datacenter i Bällstaberg, Stockholm. Med hållbarhet som grund erbjuder E.ON all teknisk infrastruktur som krävs, samtidigt som överskottsvärmen från datorhallen tillvaratas och levereras som fjärrvärme till kunderna i Vallentuna. Fullt utbyggd kommer överskottsvärme från sajten att kunna stå för cirka en tredjedel av Vallentunas fjärrvärmebehov.

Uppdaterat 8 november 2017
Publicerat av E.ON Energilösningar (handel)

– Allt fler datacenter väljer att etablera sig i Sverige och som partner för hållbara energilösningar, erbjuder vi nu ett unikt och leveranssäkert helhetskoncept där hållbarhet genomsyrar hela upplägget, säger Marc Hoffmann, Sverigechef E.ON.

Konceptet bygger på att datacenter erbjuds utrymme på platser där all levererad energi kommer från förnybara källor, till exempel sol, vind och vatten. Överskottsvärmen som datahallarna genererar tas omhand och omvandlas till fjärrvärme. Ingen energi ska gå till spillo utan istället göra maximal nytta för både kunden och samhället. E.ON Sveriges första helhetskoncept byggs i Bällstaberg och värmen från datahallarna ska värma E.ONs fjärrvärmekunder i Vallentuna.

Först ut att etablera sig i Bällstaberg är Online Group, som tecknat ett 10-års avtal. Förutom den tekniska infrastrukturen med redundant el, kyla och fiber samt värmeåtervinning och övervakning dygnet runt, bygger E.ON även själva datorhallen.

– Detta är en stor och viktig satsning för oss i vårt arbete med att erbjuda högkvalitativa molntjänster. Sedan tidigare har vi serverhallar både i Stockholm och längre norrut i landet, men nu samlar vi en stor del av kapaciteten i vårt eget datacenter där E.ON skapat en grön och flexibel energilösning skräddarsydd efter våra behov, säger Göran Gylesjö, vd Online Group.

2025 ska all energi som E.ON producerar och levererar vara hundra procent återvunnen eller förnybar. Det här samarbetet med värmeåtervinning från datacenter är ett steg för att nå det målet. E.ON vill inleda fler kundsamarbeten och tittar därför på möjligheten med att etablera helhetslösningar för datacenter på fler ställen i Sverige.