Under 2022 investerar E.ON vardera cirka 44 miljoner kronor i de regionala och lokala elnäten i Härnösand och Kramfors.

– Vår ambition är att stödja den gröna energi­revolutionen och möjliggöra kommunernas tillväxt, säger Lena Berglund, regionchef norr, E.ON.

Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill bygga ut och förstärka kapaciteten så att de här kommunerna kan fortsätta växa och planera för fler industri­etableringar. Men våra investeringar handlar också om att slutföra vårt vädersäkrings­arbete och samtidigt tillmötesgå det växande antal anslutningar av laddstolpar och solceller vi ser i denna del av länet, säger Lena Berglund.

Sammantaget investerar E.ON närmare 400 miljoner kronor i Västernorrlands län under 2022. Mellan 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i bolagets elnät.

E.ONs största elnätinvesteringar i Västernorrland 2022

  • Sollefteå  156 744 247 kronor
  • Sundsvall  116 642 681 kronor
  • Härnösand  44 579 100 kronor
  • Kramfors  43 289 983 kronor
  • Örnsköldsvik  37 580 550 kronor

Den gröna omställningen innebär att efterfrågan på grön el ökar explosionsartat under de närmaste åren, då hushåll, industrier och städer lämnar fossila bränslen. Det ställer stora krav på elnätet.