Nyhet | E.ON röjer med 100 procent förnybart - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

E.ON röjer med 100 procent förnybart

Nu tar E.ON ett ännu ett steg framåt i sitt arbeta mot att minska sitt klimatavtryck. Varje år röjs hundratals kilometer ledningsgator från sly för att höja leveranssäkerheten. Nu testas elektriska motorsågar och röjsågar för att minska utsläppen och förbättra röjarnas arbetsmiljö.

Uppdaterat 13 november 2018
Publicerat av E.ON Energidistribution (nät)

E.ON har tagit många steg för att effektivisera röjningsarbetet.

– Vi måste komma ihåg att vi arbetar på andras marker. Vårt ingrepp måste därför vara så litet som möjligt, berättar Mattias Andolfsson som ansvarar för röjningsarbetet inom E.ON.

Ett exempel på detta är att företaget numera arbetar mycket med laserscanning av ledningsgator, för att kunna göra så små ingrepp som möjligt, utan att inkräkta på leveranssäkerheten.

Det senaste är att testa eldrift av röjningsverktygen. Inledningsvis testar vi elverktygen inom tätbebyggt område, men ambitionen är att den oljeblandade bensinen helt ska ersättas. Så här långt ser det bra ut.

– Vi hör nästan bara positiva kommentarer från våra kunder och markägare där vi röjer med elverktyg. Med detta visar vi också att vi menar allvar med vår ambition att minska utsläppen, säger Mattias Andolfsson.