E.ON samarbetar med FN:s miljöprogram UNEP

– och investerar mångmiljonbelopp för att öka den biologiska mångfalden i ledningsgator

Som första energibolag i världen går E.ON med och stödjer "UN Decade on Ecosystem Restoration", ett globalt initiativ som tagits fram av FN:s miljöprogram UNEP med målet att återskapa världens viktiga ekosystem. E.ON investerar ett tvåsiffrigt miljonbelopp i Euro för att öka den biologiska mångfalden i bolagets ledningsgator, en area motsvarande 70 000 hektar.

Äng i solsken med kraftledning i bakgrunden. Foto: Jesper Kronholm
Foto: Jesper Kronholm

– Som ledande energiföretag vill vi inte bara minska klimatpåverkan genom energiomställningen, utan även arbeta för att den mark som vår verksamhet tar i anspråk också används på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till att möjliggöra livskraftiga ekosystem. Inom ramen för ”UN Decade on Ecosystem Restoration” kommer vi därför att satsa stort för att värna den biologiska mångfalden i och omkring E.ONs ledningsgator i hela Europa. Vid utgången av 2026 ska vi ha tagit fram ett underhållsprogram för ett område motsvarande 100 000 fotbollsplaner, cirka 70 000 hektar, där vi säkrar en livskraftig levnadsmiljö för växter och djur, säger Carina Tollmar, hållbarhetschef E.ON Sverige.

Just ledningsgator är betydelsefulla spridningskorridorer för många arter och därför viktiga att satsa på. I Sverige har detta arbete redan kommit en bra bit på väg och sedan många år tillbaka arbetar vi med miljöinsatser i samarbete med Länsstyrelsen och markägare.

Bland annat skapar vi sandblottor, små ”öar” av sand som många insekter behöver bland annat för att bygga bo, lämnar ridåer av växter mot vattendrag som en skyddande korridor, kapar träd med helikopter för att undvika markskador, forslar bort ris för att skapa livskraftiga miljöer för hotade arter, med mera.

Den biologiska mångfalden minskar i snabb takt över hela världen, en utveckling som måste brytas. Med detta omfattande initiativ inom hela E.ON-koncernen kommer vi att kunna utbyta kunskap och erfarenheter och utveckla arbetet i snabbare takt.

Carina Tollmar, hållbarhetschef E.ON Sverige

Även runt våra transformatorstationer arbetar vi för ökad biologisk mångfald genom att så blommande växter, skapa ängsmark och sätta upp bihotell. Dessutom isolerar vi elledningar och sätter upp så kallade fågelavvisare för att minska risken för att fåglar förolyckas i våra nät. Bland annat arbetar vi tillsammans med Skånes Ornitologiska Förening för att skydda den hotade berguven.

– Den biologiska mångfalden minskar i snabb takt över hela världen, en utveckling som måste brytas. Med detta omfattande initiativ inom hela E.ON-koncernen kommer vi att kunna utbyta kunskap och erfarenheter och utveckla arbetet i snabbare takt, säger Carina Tollmar.

Förutom egna investeringar för biologisk mångfald har E.ON även utvecklat en digital plattform åt UNEP där initiativ från hela världen kan presentera sina projekt och skapa nätverk, utbyta kunskap och inspirera andra till handling.