E.ON Sverige ska minska sin energi­förbrukning med upp till 15 procent. I ett första steg krymper man kontorens arbetsytor och släcker sina ljusskyltar.

– Vi vill föregå med gott exempel då det gäller energibesparingar. När vi nu går mot ännu en vinter med höga elpriser då höga kostnader för gas, kol och olja driver upp elpriserna på kontinenten är alla insatser för att minska energiförbrukning och avlasta energi­systemet viktiga, säger E.ONs vd, Marc Hoffmann.

Enligt Marc Hoffmann har E.ON för avsikt att eftersträva de mål som just nu diskuteras i EU-kommissionen, vilka skulle betyda besparingar på mellan 10 och 15 procent. I ett första skede är ambitionen att effektivisera användningen av fastigheternas ytor. Ytterligare åtgärder är att optimera ventilations­system och den närvarostyrda belysningen. E.ON släcker också ljus­skyltarna på kontoren i Malmö. Sammantaget ska åtgärderna innebära en rejäl sänkning av energi­åtgången.

– Enligt våra beräkningar kan till exempel en temperatur­sänkning på 1 grad resultera i att energi­åtgången sänks med 5 procent. Och en ny studie från Energiforsk visar att om elförbrukningen i södra Sverige minskar med 5 procent, sjunker priserna där med cirka 40 öre per kilowattimme, säger Marc Hoffmann, som hoppas att E.ONs åtgärder ska inspirera såväl företag som hushåll att se över sin energi­åtgång. Sänkningen ska också ses som en solidaritets­handling med Ukraina, liksom med de länder vars energiförsörjning drabbas hårt av Rysslands invasion av Ukraina.

Enligt Marc Hoffmann kan nästa steg bli att stänga hela kontors­plan och att släcka ner både teknik och uppvärmning av vissa ytor. Alla E.ON-kontor i landet ska förses med egna skräddar­sydda åtgärds­paket som passas in efter verksamhet och fastighetens förutsättningar.

– De flesta kan få ner energi­åtgången. Företag kan till exempel ta hand om sitt värme­överskott och dela energi mellan sina byggnader i cirkulära energi­system. Både företag och privat­personer har möjligheter att minska kostnaderna genom att vara mer flexibel i sin el­användning och dra ner konsumtionen vid de timmar som elpriset är som högst. Och såväl företag som villa­hushåll kan satsa på att producera egen el via solceller. Även små förändringar, som att sänka inomhus­temperaturen och byta gamla glödlampor till lågenergi­lampor, har god inverkan på miljö och ekonomi, säger Marc Hoffmann.

E.ON Sverige har fastigheter i Malmö, Hässleholm, Växjö, Nässjö, Kalmar, Halmstad, Anderstorp, Örebro, Norrköping, Stockholm, Sundsvall och Sollefteå. De har en total energi­åtgång på 14 903 MWh.