E.ON testar optimerad energiförbrukning för livsmedelsbutiker

Det energibesparande systemet håller koll på hur mycket energi som går åt till värme, ventilation, luftkonditionering, belysning och kylning och optimerar sedan energianvändningen.

Kontrollsystemet kan minska energiförbrukningen med upp till 35 procent.

I ett pilotprojekt ska tekniken nu provas ut i en av livsmedelskedjan real Supermarkts butiker i tyska Krefeld. Just livsmedelsbutiker är väldigt energiintensiva och därför kommer skillnaden att bli påtaglig med E.ONs kontrollsystem.

– Butikshandeln är en mycket konkurrensutsatt bransch och livsmedelsbutiken i Krefeld kommer att minska sina kostnader och sina koldioxidutsläpp som en följd av en lägre energiförbrukning, säger Anthony Ainsworth, vd för E.ON Energilösningar i Tyskland.