E.ON Energidistribution har bedrivit flexibilitetsmarknader sedan 2019 med syfte att bättre utnyttja de befintliga elnäten och skapa möjlighet för fler kunder att ansluta sig snabbare. Den gångna vintern bedrevs marknader i södra Skåne och Stockholm, vilket vi fortsätter även kommande säsong. Dessutom etablerar vi ytterligare en flexibilitetsmarknad i Hässleholm.

E.ON utökar sina flexibilitetsmarknader till Hässleholm 

På en marknadsplats för flexibilitet samarbetar nätägare och nätkunder för att lösa utmaningar i det gemensamma elnätet. Nätkunder kan bli flexibilitetsleverantörer och minska sin konsumtion eller öka sin produktion av el under perioder av hög belastning på elnätet.

– Genom att på detta sätt sälja plats i elnätet när man inte har behov av den, kan nätkunden tjäna pengar på sin frigjorda kapacitet samtidigt som man hjälper till att säkerställa elnätsdriften. På så sätt skapas plats i trånga elnät och fler kunder kan ansluta sig på kortare tid, säger Peter Sigenstam, chef för Drift och Energisystem på E.ON Energidistribution.

I lokalnätet i Hässleholm planeras en omfattande nätförstärkning att vara på plats tidigast 2028. För att proaktivt kunna säkerställa en hög anslutningstakt av nya kunder de kommande åren, påbörjas nu uppbyggnaden av en flexibilitetsmarknad i området. Detta för att tillgänglig flexibilitet ska kunna användas som buffert under kalla vinterdagar när det lokala nätet kan vara högt belastat.

Flexibilitetsmarknaden i södra Skåne syftar till att proaktivt bygga upp mängden tillgänglig flexibilitet i området för en framtid där behov kan uppstå snabbt, då regionen expanderar. I Stockholm är flexibilitetsmarknaden nödvändig redan nu för att kunna fortsätta att ansluta kunder i önskad takt, till dess att kommande nätförstärkningar är genomförda.

– För att möjliggöra energiomställningen av samhället och fortsatt elektrifiering av transporter och industrier blir flexibilitetsmarknaderna nödvändiga för att undvika kapacitetsbrist i elnäten. Det skapar en unik möjlighet för olika aktörer att som flexibilitetsleverantörer bidra till fortsatt omställning och tillväxt, säger Peter Sigenstam.

Flexibilitetsmarknaderna är öppna mellan november 2023 och mars 2024 och genomförs med stöd från EU-projektet BeFlexible.

Den 7 september anordnas seminarier med mer information om marknaderna. Läs mer och anmäl dig här.