Nyhet | E.ONs lärlingsmodell säkrar eljobb - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

E.ONs lärlingsmodell säkrar eljobb

Elnätsföretagen är mitt inne i en transformation som ska möjliggöra energiomställning och tillväxt. Samtidigt står elnätsbranschen inför stora pensionsavgångar. Bristen på arbetskraft kan hota de kraftfulla investeringar som krävs för att trygga elförsörjningen. Nu satsar E.ON som första bolag i branschen på ett nytt lärlingssystem med bred rekryteringsbas.

Uppdaterat 28 januari 2019
Publicerat av E.ON Energidistribution (nät)

Entreprenörer runt om i landet får allt svårare att rekrytera utbildade montörer och beredare. Nu tar företaget ett nytt, kraftfullt initiativ för att vända utvecklingen.

– Det här är en av våra största utmaningar just nu. Om vi inte kan locka ny arbetskraft till elnätsbranschen så kommer vi på E.ON få allt svårare att nå våra verksamhetsmål, säger Gert Kristensson, Senior Advisor Projekt på E.ON Energidistribution och ansvarig för projektet. Vi tänker börja rulla ut modellen redan under maj 2019 när nya ramavtal tecknas med entreprenörer, fortsätter han.

Lärlingssystemet införs fullt ut 2020 då upp till 8 miljoner kronor satsas av bolaget årligen, vilket motsvarar cirka 30 lärlingsplatser. Lärlingsmodellen gäller i hela landet.

– Vi gör en individuell bedömning av alla sökanden. Traditionellt så har lärlingar varit ungdomar, men vi vill öppna upp även för de som kommit en bit upp i åren och vill byta bana eller utlandsfödda som behöver komma in på arbetsmarknaden. Vi tar ett samhällsansvar och bidrar till att öka mångfalden, säger Gert Kristensson.

– Vi ser väldigt positivt på E.ONs initiativ att införa en lärlingsmodell där vi tillsammans säkrar kompetensbehovet framåt genom att i ett samarbete tillföra nya förmågor till branschen, säger Kim Wilton, avdelningschef ONE Nordic Blekinge, en av entreprenörerna som kan ansöka om att få lärlingsplats.