Elanvändningen minskade med 13 procent i februari

Under februari minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via vårt elnät med 13 procent, jämfört med februari föregående år. Räknar man in större företag blir den totala minskningen 8 procent.

– Vi ser nu sex månader i följd med rejäla energibesparingar. Det höga elpriset har skapat ett förändrat beteende som håller i sig, säger Terje Frennefalk, pressekreterare på E.ON.

Eldistributionen via E.ONs elnät till hushåll och mindre företag minskade från 1 083 GWh under februari 2022, till 939 GWh under februari 2023. Den totala eldistributionen minskade från 3 209 GWh under februari 2022, till 2 963 GWh 2023.

Siffrorna är temperaturkorrigerade.