Vi har tre månader i följd med rejäla energi­besparingar

Martin Höhler, vd på E.ON Energidistribution.

Under november minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät med 15 procent, jämfört med föregående år. Räknar man in större företag blir den totala minskningen 9 procent.

– Vi har tre månader i följd med rejäla energi­besparingar, säger Martin Höhler, vd på E.ON Energidistribution.

Eldistributionen via E.ONs elnät till hushåll och mindre företag minskade från 928 GWh under november 2021, till 787 GWh under november 2022. Den totala eldistributionen minskade från 3 125 GWh under november 2021, till 2 829 GWh 2022.

I oktober månad minskade den sammantagna elförbrukningen med 10 procent. 

Enligt E.ONs beräkningar kan en 1-gradig sänkning av inomhus­temperaturen resultera i att energi­åtgången sänks med 5 procent. Martin Höhler hoppas således energi­besparingarna blir en lång­siktig trend.

–I detta läge är alla insatser för att minska energi­förbrukningen och avlasta energi­systemet viktiga. Sedan är jag förstås bekymrad över de utmaningarna som de ökande kostnaderna innebär för företag, privat­personer och den ekonomiska aktiviteten. 

Enligt Martin Höhler har de flesta möjligheter att påverka sin energi­åtgång.

–Både företag och privat­personer kan minska sina kostnader genom att dra ner konsumtionen vid de timmar som elpriset är som högst. Framför allt bör alla veta att det är på värme och varm­vatten betydande besparingarna kan göras, säger Martin Höhler. 

Siffrorna är temperatur­korrigerade.