Under oktober minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät med 15 procent, jämfört med föregående år. Räknar man in större företag blir minskningen 10 procent.

–Det är anmärkningsvärt. Energibesparingar har slagit igenom på bred front, vilket gör mycket för att förbättra den tuffa situationen, säger Martin Höhler, vd på E.ON Energidistribution.

Eldistributionen till hushåll och mindre företag minskade från 780 GWh under oktober 2021, till 660 GWh under oktober 2022. Den totala eldistributionen minskade från 2 900 GWh under oktober 2021, till 2 600 GWh 2022.

Under september minskade hushåll och mindre företag sin el­förbrukning med 15 procent, medan den samman­räknade minskningen slutade på 9 procent.

–Vi talar således om en stark positiv trend som vi hoppas fortsätter. När vi nu går mot en vinter med höga elpriser, då kostnaderna för gas, kol och olja driver upp elpriserna på kontinenten, är alla insatser för att minska energi­förbrukning och avlasta energi­systemet viktiga. Och det är viktigt att vi alla är uthålliga, säger Martin Höhler.

En färsk studie från Energiforsk visar att om elförbrukningen i södra Sverige minskar med 5 procent, sjunker priserna där med cirka 40 öre per kilowattimme. Och enligt E.ONs beräkningar kan till exempel en temperatur­sänkning på 1 grad resultera i att energi­åtgången sänks med 5 procent. 

–De är på värme och varmvatten de stora besparingarna kan göras. Men även små förändringar, som att stänga av stand by-lägen och byta gamla glödlampor till lågenergi­lampor, har god inverkan på miljö och ekonomi. Både företag och privat­personer har möjligheter att minska kostnaderna genom att vara mer flexibel i sin elanvändning och dra ner konsumtionen vid de timmar som elpriset är som högst, säger Martin Höhler.

Siffrorna är justerade för temperatur, då oktober 2022 var en grad varmare än oktober 2021.