Elförbrukningen i E.ONs nät minskar också i maj månad. Foto: Apelöga 

Under maj minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via E.ON:s elnät med 16 procent, jämfört med föregående år. Räknas de större företagen in blir den totala minskningen 10 procent.

– Oron kring energisituationen i Europa har förändrat vårt beteende. Vi ser nio sammanhållna månader med stora energibesparingar, säger Patric Elmén, presschef på E.ON.

Eldistributionen via E.ON:s elnät till hushåll och mindre företag minskade från 540 GWh under maj 2022, till 451 GWh under maj 2023. Den totala eldistributionen minskade från 2 404 GWh under maj 2022, till 2 162 GWh 2023.

Siffrorna är temperaturkorrigerade.