Elpanna förbättrar miljövärdena - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Elpanna förbättrar miljövärdena

Intresset för elpannor ökar. Orsaken är dagens låga elpriser och tillgången till el från förnybara energikällor, som ger incitament till att snabbt kunna förbättra miljövärdena i verksamheten. Det tar ditt företag med på resan mot ett förnybart Sverige.

Uppdaterat 8 mars 2016
Publicerat av E.ON Elnät

– Det finns en hel del äldre oljepannor. Miljömässigt är de inte på topp och med nya skatter har de blivit dyrare i drift. Vi har fått flera förfrågningar om att installera elpannor, säger Håkan Korsberg, kundansvarig på E.ON Elnät, som noterar att detta inte är ett uteslutande svenskt fenomen. På den tyska marknaden har efterfrågan och installationen av elpannor ökat kraftigt de senaste åren.

Brett användningsområde

Användningsområden är bland annat hyresfastigheter, affärsverksamheter, försvarsmakten, industri, hotell eller som komplement till värmepump och till verksamhet som framför allt bedrivs under sommarmånaderna. E.ON Elnät är gärna med och diskuterar förutsättningarna.

– Vi kan bland annat ge råd om den kapacitet som krävs och tillföra idéer om utformningen. Det kan vara stort som smått. Ett alternativ till en stor ombyggnad av den befintliga oljepannanläggningen kan vara att komplettera med elpannor dels för att få upp energieffektiviteten, dels för att snabbt förbättra miljövärdena.

– Vi pratar om hela spannet av elpannor, från små till oftast de på flera hundra kilowatt eller upp till megawatt, som en del av ett vattenburet elektriskt uppvärmningssystem.

Alternativ för CO2-neutralitet

En fördel med elpannan jämfört med en oljepanna är att kunden kan påvisa minskade CO2-utsläpp i sin miljöredovisning. För att säkerställa att anläggningen genererar låga utsläppsvärden går det att teckna avtal om förnybar el från exempelvis sol-, vatten- och vindkraft.

Sparar tid och pengar

Driften av en elpanna är erkänt stabil. Jämfört med ett annat alternativ, en fastbränsleanläggning med biobränsle, sparar kunden in tid på tillsyn, drift och underhåll.

– Det låga elpriset idag gör elpannor till ett konkurrenskraftigt alternativ till olja, kol och biobränslen. Mer förnybar och väderberoende elproduktion förändrar dessutom prisförutsättningarna, då vi blåsiga och soliga dagar till och med har sett negativa elpriser på börsen. Elpannan ger ökande möjligheter för styrning till lägre elpriser under dygnet.

Finansiering genom avtal

E.ON Värme erbjuder finansieringslösningar, det vill säga investerar i er anläggning och tecknar ett långsiktigt avtal med er. Parallellt med detta sköter de också anläggningen förebyggande och avhjälpande. Finansieringen kan omfatta elpannor, transformatorer, ställverk med mera.

Från produktion till konsumtion

Spännande är också möjligheten att kunna bygga samman sin egen elproduktion från solceller eller vindkraft med den egna värmeproduktionen.

– Lagringsmöjligheterna för el växer tack vare utvecklingen inom batteriteknik. Det ger nya möjligheter och ändrar förutsättningarna för när elpannan är optimal, menar Malin Johansson, produktutvecklare på E.ON Elnät.

Vi hjälper till

Kontakta gärna E.ONs kundservice för en dialog om ditt företags förutsättningar att energi- och kostnadseffektivisera uppvärmningen.