En del avtal flyttas över till ett systerbolag

Den 1 oktober 2021 flyttas en del verksamhetsgrenar och avtal från E.ON Energilösningar till ett systerbolag som heter E.ON Energiinfrastruktur AB. Syftet är att samla kompetens och resurser inom vissa områden för att bättre möta kundernas behov.

De verksamheter och avtal som flyttas över till E.ON Energiinfrastruktur AB är:

  • Värme- och kylalösningar
  • Solenergi- och lagringslösningar
  • Laddlösningar för fordon
  • IMD, energieffektiviserings- och visualiseringslösningar

De berörda avtalen överförs på oförändrade villkor och för våra kunder och samarbetspartners fortsätter allt som tidigare. Personuppgiftsansvaret övergår samtidigt till E.ON Energiinfrastruktur AB.

Mer information om vår personuppgiftshantering finns här.